abril 20, 2016 Tallers No hi ha comentaris

El taller de farigola consistirà en una sortida al bosc a buscar farigola i un posterior tractament al taller de la Nunu.

DIA: 14 de maig de 2016
HORA: d’10:00h
PREU: 5€.
INSCRIPCIONS: directament a la Nunu, per correu electrònic a nuria@nunutricio.com o per telèfon al 606 83 54 35 o al 93 198 83 25
Places limitades!

Escrit per nunu